handiginhuis.be

weblog over bouwen, wonen en architectuur.

Archive for April, 2007

Werf van de Eeuw heeft eigen museumpje

Posted by marcho on 22nd April 2007

De Werf van de Eeuw is nog geen geschiedenis. Antwerpen heeft immers nog heel wat nieuwe bouwprojecten voor de boeg. Om die werken op een betere manier naar de bevolking te brengen en zo open mogelijk te communiceren, werd beslist om in de Stadswinkel aan de Grote Markt een Inforuimte Stadsvernieuwing op te richten. Daar kan de geïnteresseerde terecht voor de meest uiteenlopende informatie over de bouwprojecten.

De Inforuimte Stadsvernieuwing werd ondergebracht in de kelderverdieping van de Stadswinkel, waar zich vroeger de kluizen van een bank bevonden. Veel origineel materiaal werd bij het opknappen van de kelder behouden, met onder meer de zware stalen deuren, het traliewerk en de grote kluizen. Daar krijgt de bezoeker een overzicht van de belangrijkste bouwprojecten die de volgende jaren in Antwerpen zijn voorzien.

architectuurmuseum.jpg

Men kan er onder meer terecht voor een raadpleging van het Strategisch Ruimtelijk Structuurplan, maar ook voor luchtfoto’s van de betrokken projecten. Verdere informatie kan de geïnteresseerde ook terugvinden op een aantal computers, maar er kan ook geluisterd worden naar getuigenissen van bewoners, handelaars, werfleiders en projectleiders. Ook werden enkele historische foto’s van de betrokken gebieden opgehangen.

In de achterste kluis kan de Antwerpenaar zelf zijn stad ontwerpen, waar de bezoekers hun eigen suggesties kunnen achterlaten. De beste suggesties krijgen een plaatsje op de website. Om de drie maanden zal er in de kelder een ander project extra aandacht krijgen met een maquette en computersimulaties. De stad is nog op zoek naar een locatie waar alle maquettes van de Werf van de Eeuw zouden kunnen worden samengebracht.

Posted in openbare werken | No Comments »

Polen heeft te weinig bouwvakkers

Posted by marcho on 22nd April 2007

Polen mag in 2012 het Europees voetbalkampioenschap organiseren, maar het land zit daarbij wel met een huizenhoog probleem. Er zijn immers niet voldoende bouwvakkers om de nieuwe voetbalstadions op te trekken. Daarom wil het land overwegen om bouwvakkers uit andere Oost-Europese landen aan te trekken. Daarbij wordt onder meer gekeken naar Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne.

Sinds de uitbreiding van de Europese Unie en de opening van de arbeidsmarkt voor werkkrachten uit de nieuwe lidstaten van de Europese Unie, heeft Polen vooral een tekort aan bouwvakkers. Sinds mei 2004 zijn volgens schattingen immers ongeveer twee miljoen Polen naar het buitenland getrokken. Alleen de opening van de Poolse arbeidsmarkt voor mensen uit de Oost-Europese buurlanden zou een oplossing kunnen bieden.

Het Poolse ministerie van economie zou daarbij plannen hebben om aan Russen, Wit-Russen en Oekraïners de toelating te geven om twee keer per jaar voor drie maanden voor Poolse bouwbedrijven te werken, zonder dat daarvoor een speciale werkvergunning nodig zou zijn. Daarnaast zouden Chinezen en Vietnamezen maximum gedurende een kwartaal in Polen mogen komen werken.

Posted in bouw | No Comments »

Jean Nouvel bouwt Philharmonie de Paris

Posted by marcho on 22nd April 2007

De Franse sterarchitect Jean Nouvel heeft de maquette voorgesteld van de nieuwe concertzaal in Parijs, met een auditorium dat plaats biedt aan 2.400 toeschouwers. Nouvel wou daarvoor een open en populair gebouw worden, maar daarbij moest het auditorium volledig afgesloten kunnen worden. La Philharmonie de Paris komt op een driehoekig terrein van twee hectare in het Parc de la Vilette.

Het nieuwe complex vormt een heuvel van elkaar snijdende vlakken. De gebouwen krijgen de vorm van bladeren die zich openvouwen. Het gebouw is aan de buitenkant volledig opgetrokken uit aluminium dat op verschillende manieren bewerkt zal worden. Nouvel zegt gekozen te hebben voor een huid van aluminium omdat ze zo wendbaar is. Hij heeft naar eigen zeggen geen industriële look voor ogen, maar wel een spel van licht en verschillende tinten.

De werken aan de Philharmonie de Paris beginnen in september volgend jaar. De kosten worden geraamd op 203 miljoen euro. Het gebouw wordt de bekroning van het Parc de la Vilette, in het noorden van de stad. Vlakbij ligt ook de Cité de la Musique, met een eigen auditorium en museum. Eerder al ontwierp Nouvel ook het Cultuur- en Congrescentrum van het Zwitserse Luzern.

Na het Institut du Monde Arabe, de Fondation Cartier en het Musée du Quai Branly mag Jean Nouvel (61) met de Philharmonie de Paris al voor de vierde keer een gebouw in Parijs optrekken met een sterke symboolwaarde. Het gaat daarbij om vier totaal verschillende types van architectuur.

Posted in architectuur | No Comments »

Veel vraag naar appartementen Kattendijkdok

Posted by marcho on 22nd April 2007

Het Antwerpse stadsbestuur heeft een voorwaardelijke toestemming gegeven voor de bouw van twee woontorens aan het Kattendijkdok. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet in de toekomstplannen voor het Antwerpse Eilandje. In totaal komen er zes woontorens. Een appartement kost wel minstens 140.000 euro, maar de prijs van een penthouse kan oplopen tot 2,3 miljoen euro.

Het Antwerpse stadsbestuur heeft een goedkeuring verleend aan de bouw de eerste twee van woontorens aan de Westkaai. De bouwvergunning wacht nu alleen nog op het akkoord van het Vlaamse gewest, met een bindend advies van Ahrom (Administratie Huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu). Projectontwikkelaar Project² hoopt nu snel de vergunning te krijgen, zodat het na de bouwvakvakantie kan beginnen.

Als de werkzaamheden vlot verlopen, kan het eerste gebouw tegen de lente van 2009 klaar zijn. De torens hebben een basis van 400 tot 600 vierkante meter. Ze zijn 55 meter hoog en tellen 16 verdiepingen. Het stadsbestuur opteerde gericht voor ranke torens, want daardoor kan het zicht op de Schelde en het Kattendijkdok grotendeels open blijven en blijft er ook veel open wandelruimte over.

Het project is een realisatie van de naamloze vennootschap Kattendijk, een samenwerking van onder meer Project², KBC en 3D. De eerste twee torens werden ontworpen door het Zwitserse bureau Diener&Diener Architecten. Twee andere werden getekend door het Londense David Chipperfield, terwijl de twee laatste van de hand zijn van Gigon&Guyer uit Basel. De omgeving werd uitgetekend door de Franse landschaparchitect Desvinge.

De benedenverdiepingen worden ingenomen door commerciële ruimte, met winkels, horeca en diensten. De vraag naar de appartementen aan het Kattendijkdok is volgens de ontwikkelaars bijzonder groot. Op dit ogenblik is al 15 procent van het aanbod verkocht.

Posted in bouw, stedenbouw, wonen | No Comments »

SPE gebruikt alleen nog duurzame palmolie

Posted by marcho on 22nd April 2007

Elektriciteitsproducent SPE, de tweede grootste van België, heeft bekend gemaakt voor zijn energievoorziening enkel nog gebruik te zullen maken van palmolie die op een duurzame manier werd geproduceerd. Vooral in Indonesië zorgt de aanleg van palmolieplantages immers voor een verstoring van de biodiversiteit en voor heel wat sociale problemen. SPE experimenteert echter ook met oliewinning uit de jatropha-plant.

SPE gebruikt in zijn elektriciteitscentrale elk jaar tussen 20.000 ton en 30.000 ton palmolie. Het bedrijf heeft nu met de Bond Beter Leefmileiu een engagement ondertekend om in de toekomst alleen nog palmolie te zullen gebruiken die duurzaam geproduceerd is en die ook dat certificaat krijgt. Die palmolie moet volgens SPE wel economisch rendabel zijn. Anders zal overgestapt worden op andere duurzame economische alternatieven.

Op dit moment is er nog geen palmolie op de markt die dat certificaat van duurzaamheid heeft. Maar daaraan wordt gewerkt in de Roundtable on Sustainable Palmoil (RSPO), waarin onder meer bedrijven zoals Shell, BP en Carrefour en milieuorganisaties zoals het World Wildlife Fund zeten. Het is de bedoeling dat tegen eind dit jaar criteria bepaald zullen worden
waaraan de gecertificeerde, duurzame palmolie moet voldoen.

Belangrijk aan dat certificaat is volgens SPE dat duidelijk wordt van welke duurzame plantage de olie afkomstig is. Aan die certificering hangt echter een prijskaartje en bovendien wordt palmolie op de markt ook duurder. De kans bestaat dus dat palmolie niet meer economisch rendabel is. Daarom wordt op dit ogenblik geëxperimenteerd met olie uit de jatropha, een plant die in heel Afrika in het wild groeit.

Posted in duurzame technologie, energie | No Comments »

West-Vleteren krijgt nieuwe adbij

Posted by marcho on 22nd April 2007

De abdij Sint-Sixtus in het Westvleteren wordt voor een gedeelte afgebroken. Het complex zal worden vervangen en uitgebreid. De verbouwingsplannen werden uitgetekend door voormalig Vlaams Bouwmeester Bob Van Reeth. Eerder was hij ook al betrokken bij de realisatie van het nieuwe gebouw van de uitgeverij Averbode op het domein van de gelijknamige abdij.

Details over het nieuwe complex werden niet bekend gemaakt. Bob Van Reeth benadrukt dat de plannen klaar zijn, maar dat er nog geen bouwvergunning is toegekend. De abdij van Westvleteren dateert van 1831. De prior van het pas gestichte klooster van de Catsberg trok toen met een paar van zijn monniken naar de bossen van Sint-Sixtus en vestigde zich bij de kluizenaar Jan-Baptist Victoor. Dat vormde de start van het nieuwe Cisterciënzerklooster.

In 1839 werd de eerste brouwerij in gebruik genomen. In de tweede helft van de negentiende eeuw werd daar een modelboerderij aan toegevoegd. Tijdens de Eerste Wereldoorlog verbleven in en rond de abdij honderden vluchtelingen en bijna 400.000 geallieerde soldaten. De abdij van het West-Vlaamse Westvleteren is vooral bekend voor haar trappistenbier. De trappistendrank werd uitgeroepen tot beste bier ter wereld.

Posted in bouw | No Comments »

Vaartkom Leuven krijgt nieuwe toekomst

Posted by marcho on 22nd April 2007

De opwaardering van de Vaartkom wordt voor Leuven het belangrijkste project voor de volgende jaren. Daarbij is een globale investering van 155 miljoen euro voorzien. Daarvoor wil het Leuvense stadsbestuur onder meer beroep doen op subsidies van het Stadsvernieuwingsfonds. Het stadsbestuur zou zelf in totaal ruim 12 miljoen investeren in het publieke gedeelte van het project.

De Vaartkom speelde 250 jaar lang een cruciale rol in de Leuvense economie. Maar sinds onder meer InBev er zijn brouwerijen sloot, ligt het gebied eerder troosteloos bij. De voorbije jaren werden al enkele initiatieven voor renovaties genomen. Zo bouwde de vennootschap Zeekanaal er een jachthaven uit en trok InBev er zijn gloednieuwe internationale hoofdzetel op. Voor een groot deel van de site liggen er er nog meer concrete plannen op tafel.

Volgens de plannen wordt de publieke ruimte rond de jachthaven verkeersluw en wordt het verkeer omgeleid via het Engelsplein en een nieuwe brug over de Vaart. Op dit plein zoekt de stad een privé-bedrijf dat een parkeergebouw met 1.500 plaatsen optrekt. Aan de Vaartkom maakt het Dava-gebouw plaats voor 75 sociale en andere gebouwen. Een privé-promotor begint binnenkort op de aanpalende braakliggende grond met de bouw van nog eens negentig wooneenheden.

De stad wil het aanpalende domein van de paters van de Keizersabdij in erfpacht nemen er er een 2,5 hectare groot park aanleggen dat bereikbaar is via een brug over de ring en met een lift vanaf het Engelsplein. Op het braakliggend InBev-terrein langs de Glasblazerijstraat komt er een groot bouwblok en verderop in de Sluisstraat is een park gepland. InBev zal het beschermde gebouw De Hoorn laten renoveren en ook de Sluis- als Glasblazerijstraat worden heraangelegd.

In totaal wordt rekening gehouden met een investering van 155 miljoen euro. Daarvan komt 35 miljoen euro op rekening van de publieke sector. Het Leuvense stadsbestuur heeft 12,3 miljoen euro voorzien en hoopt op 5 miljoen euro van het Stadsvernieuwingsfonds.

Posted in stedenbouw | No Comments »

Meer buitenlands vastgoed aangegeven

Posted by marcho on 22nd April 2007

Tijdens de aanslagjaren 2004 en 2005 hebben meer Belgen hun onroerende goederen in het buitenland spontaan aangegeven dan de jaren voordien. Dat blijkt uit gegevens van minister van financiën Didier Reynders. Volksvertegenwoordiger Dirk Van der Maelen stuurt echter aan op een uitgebreid onderzoek naar buitenlandse rekeningen en onroerende goederen.

“Voor landen waarmee België een dubbelbelastingverdrag heeft afgesloten, is het aangegeven bedrag met 18 procent gestegen,” aldus minister Didier Reynders. “Voor landen zonder overeenkomst is zelfs sprake van een stijging met 37 procent.” Volksvertegenwoordiger Dirk Van der Maelen zegt tevreden te zijn over het feit dat meer belastingplichtigen hun buitenlandse goederen aangeven, maar vindt dat het nog beter kan.

“Ongeveer 17.500 Belgen hebben een buitenlands onroerend goed aangegeven, terwijl alleen al in Frankrijk meer dan 29.000 belastingplichtigen minstens één onroerend goed bezitten,” aldus Van der Maelen.. “België moet in navolging van Nederland een project Buitenlands Vermogen starten, een uitgebreid onderzoek naar buitenlandse rekeningen en onroerende goederen en vooral naar de oorsprong van dat buitenlandse vermogen.”

Posted in immobiliën | No Comments »

Stadim verwacht prijsstagnering

Posted by marcho on 22nd April 2007

De prijzen van woningen en appartementen in België zijn het voorbije jaar met ongeveer tien procent gestegen. Dat betekent volgens het studie- en adviesbureau Stadim opnieuw een topjaar voor de vastgoedmarkt. De nationale referentieprijs van een eengezinswoning bedraagt nu 215.000 euro, terwijl die voor een appartement op 180.000 euro ligt.

Er zijn volgens Stadim nochtans signalen die op een prijsstagnering zouden kunnen wijzen. Daarbij wordt gewezen dat het aantal verkochte woningen, appartementen en bouwgronden het voorbije jaar is gedaald. Dat was vooral het geval tijdens het tweede semester van het jaar. Stadim wijst er op dat prijsdaling altijd na een daling van het aantal transacties komt.

Volgens Stadim zijn de prijzen van de woningen op dit ogenblik 20 procent overgewaardeerd. Stadim zegt vooral bezorgd te zijn over de ontwikkeling op de markt van de appartementen. De verkoop van bestaande appartementen is sinds 2004 immers met 20 procent gedaald, terwijl de bouw van nieuwe appartementen pas vorig jaar stagneerde. Doordoor dreigt een overaanbod te ontstaan.

Het studiebureau verwacht dit jaar nog een lichte prijsstijging van 1,5 tot 2 procent. De omzet van de totale secundaire vastgoedmarkt, met onder meer ook verkoop van niet-residentiële gebouwen, landbouwgronden en bossen, steeg vorig jaar met 8 procent tot 29,25 miljard euro.

Posted in bouw, immobiliën | No Comments »

Moerman beperkt ecologische steun

Posted by marcho on 21st April 2007

Vlaamse ondernemingen willen zo massaal milieumaatregelen nemen, zoals het plaatsen van zonnepanelen, dat de overheid niet kan volgen. Minister van economie Fientje Moerman stopt daarom met haar subsidiesysteem en maakt er een wedstrijd van. Ze wil voortaan alleen nog ecologiesteun verlenen aan de beste projecten. Unizo vreest echter dat de minister daardoor bedrijven zal afremmen in hun ecologische inspanningen en bovendien voor rechtsonzekerheid zorgt.

Vorig jaar had minister van economie Fientje Moerman 54 miljoen euro voorzien voor ecologiesteun. Uiteindelijk moest ze echter 90 miljoen euro uitkeren om aan alle aanvragen te kunnen voldoen. Daarom heeft ze beslist voortaan een andere strategie te volgen. In de toekomst zullen alleen nog de beste projecten op subsidies kunnen rekenen. Drie keer per jaar zal aan bedrijven een oproep worden gedaan om aan een wedstrijd met ecologische projecten deel te nemen.

Bij de ondernemersorganisatie Unizo wordt gesteld dat minister Moerman met haar maatregel bedrijven afremt in hun ecologische inspanningen. Bovendien vindt Unizo het vreemd dat er geen plannen zijn om de budgetten op te trekken. Daarnaast wordt gesteld dat de minister een rechtsonzekerheid schept. “Eerst moeten bedrijven een dossier opmaken, maar daarna weten ze nooit of ze er het geld voor gaan krijgen, zeker omdat de criteria voor elke viermaandelijkse wedstrijd zouden veranderen,” wordt er opgemerkt.

De krant De Standaard stelt dat ook gezinnen massaal ecologische maatregelen nemen. “De zonnepanelen bijvoorbeeld vliegen de deur uit,” aldus de krant. “De bouwsector pleit zelfs voor meer normering, uit angst dat fout geplaatste installaties slechte reclame vormen doordat ze niet het beloofde rendement opleveren.”

Posted in duurzame technologie | No Comments »