handiginhuis.be

weblog over bouwen, wonen en architectuur.

Archive for the 'energie' Category

Belwind krijgt windmolenpark op Bligh Bank

Posted by marcho on 30th June 2007

Belwind, een onderdeel van de Nederlandse groenestroomgroep Econcern, mag op de Bligh Bank, een zandbank op 46 kilometer voor de kust van Oostende, een windmolenpark neerzetten..De regering heeft daartoe een concessie verleend. Het windpark van Belwind is het derde offshore windproject dat de volgende jaren voor de Belgische kust zal worden uitgebouwd.

Belwind wil op de Bligh Bank een park van 330 megawatt bouwen. In totaal gaat het om 66 windturbines van elk 5 megawatt. Met het project is een investering voorzien van meer dan 800 miljoen euro. Het windmolenpark moeten energie levering voor een equivalent van 350.000 gezinnen. De bouwwerken zullen ten vroegste in 2010 starten en zouden ruim één jaar in beslag nemen.

Het is onmogelijk om eerder van start te gaan. Dat is het gevolg van het succes van windenergie. Windturbineproducenten en specialisten in maritieme bouwwerken zitten immers met overvolle orderboekjes. Daardoor kan de levertermijn oplopen tot anderhalf jaar. Belwind verwacht dat de vergunningsfase volgend jaar kan worden afgerond. Dan volgen de onderhandelingen met de banken en moeten de bestellingen geplaatst worden.

Posted in energie | No Comments »

Electrabel koopt Portugees windmolenpark

Posted by marcho on 26th June 2007

Stroomproducent Electrabel heeft in Portugal een windmolenpark van 32 megawatt overgenomen. Het park ligt in Serra do Ralo (Midden-Portugal) en was in handen van de Spaanse turbinefabrikant Gamesa. Met de transactie is een bedrag van € 55 miljoen. Het park telt 16 turbines van 2 megawatt en zal ruim 107 gigawattuur groene stroom produceren. Dat komt overeen met het elektriciteitsverbruik van ongeveer 30.000 gezinnen.

Eerder kocht Electrabel ook al een windturbinepark van 80 megawatt van Gamesa. Electrabel wil op termijn ruim 214 megawatt windenergiecapaciteit overnemen van Gamesa. De overnames passen in een samenwerkingsakkoord tussen beide bedrijven. Electrabel gaat op termijn voor ruim 214 megawatt aan windenergiecapaciteit overnemen van Gamesa. Door de nieuwe overname neemt de totale windenergiecapaciteit van Electrabel toe tot 450 megawatt.

Het bedrijf Air Energy uit Waver start met de bouw van een windmolenpark in het Henegouwse Pont-a-Celles. Het nieuwe park moet klaar zijn tegen begin volgend jaar. Het park krijgt een piekvermogen van 16 megawatt en moet jaarlijks 36.000 megawattuur produceren. Daarmee moeten 9.000 gezinnen van elektriciteit voorzien kunnen worden. Het park bestaat uit acht windturbines.

Air Energy heeft daarnaast ook procedures gestart voor de bouw van een nieuw windmolenpark in Soignies. Dat moet uiteindelijk zeven windturbines krijgen met een piekvermogen van 21 megawatt. In Perwijs wil Air Energy zijn bestaand park uitbouwen met twee extra turbines. Financiële details werden niet bekend gemaakt.

Posted in duurzame technologie, energie | No Comments »

WDP investeert in groene energie

Posted by marcho on 20th May 2007

De vastgoedbevak Warehouses De Pauw (WDP), die zich toelegt op logistiek en semi-industrieel vastgoed, gaat de volgende twee jaar 45 miljoen miljoen investeren in zonne-energie. De daken van een aantal sites zullen daarbij uitgerust worden met zonnepanelen. In totaal gaat het om een oppervlakte van 100.000 vierkante meter. WDP hoopt later dit jaar de overeenkomsten met de beheerders van de distributienetwerken te kunnen afronden.

Met een piekvermogen van tien megawattuur wordt het nieuwe project van WDP het grootste zonnestroompark van België. WDP stelt 850.000 vierkante meter niet-rendabele daken te bezitten. Het bedrijf zegt dat vastgoedgedeelte nu te willen rendabliseren. Voor de aankoop van de panelen en de plaatsing denkt WDP aan een joint venture met een energieleverancier, waarin WDP een belang van 80 procent zou nemen.

Zodra de panelen geplaatst zijn, worden ze verhuurd aan de energieleverancier. De bedrijven in de magazijnen krijgen rechtstreeks groene stroom. Het surplus aan productie vloeit naar het netwerk van de leverancier. Deze investeringen moeten volgens WDP de volgende twintig jaar voor bijkomende inkomsten zorgen. Het totaal investeringen voor dit en volgend jaar stijgt daarbij tot bijna 150 miljoen euro en een totale oppervlakte van 217.000 vierkante meter.

Posted in energie | No Comments »

Minder windenergie dan verwacht

Posted by marcho on 14th May 2007

Windenergie zorgt voor amper twintig procent van de groene stroom in Vlaanderen. Het grootste gedeelte is afkomstig van biogas- en biomassa-installaties. Dat blijkt uit de cijfers over de groenestroomcertificaten van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG). De VREG stelt verwacht te hebben dat dit percentage hoger zou liggen, maar dat bleek niet het geval, ondanks een toename de laatste maanden.

Energie op basis van zonnecellen kent wel een stijging, met ook grotere installaties. De warmtekrachtcertificaten kennen een moeilijker opstart. Slechts de helft van het vereiste aantal certificaten werd ingeleverd. De prijs voor groene stroom zit sinds begin dit jaar trouwens onder het gemiddelde niveau. Dat is volgens de VREG ook logisch, gezien er zowel aan aanbod- als vraagzijde met subsidies gewerkt worden.

De VREG verwacht ook dat de vraag naar groene stroom nog zal stijgen. Op 31 maart moesten in totaal 1.269.650 certificaten voor groene stroom worden ingeleverd. Dat quotum werd ook voor 99,9 procent gehaald. Slechts twee van de negentien leveranciers voldeden niet aan hun verplichting. Vlaanderen haalde vorig jaar voor het eerst zijn doelstellingen voor groene stroom (3 procent). Ook dit jaar zal de doelstelling (3,75 procent) wellicht worden gehaald.

Posted in energie | No Comments »

Watergolfenergie voor Cornwall

Posted by marcho on 29th April 2007

In Groot-Brittannië kan volgend jaar gestart worden met de bouw van het grootste watergolf-park van de wereld. De overheid heeft 21,5 miljoen Britse pond ter beschikking gesteld van het project Wave Hub, dat een vijftiental kilometer buiten de kust van Cornwall zal worden aangelegd. Wave Hub kost in totaal 28 miljoen Britse pond en moet ongeveer 7.500 gezinnen van elektriciteit voorzien.

Wave Hub moet veertig prototypes van watergolf-turbines testen. Deze turbines drijven op het water of bevinden zich juist onder het wateroppervlak om uit te zoeken hoe het system het beste zou kunnen werken en hoeveel energie er kan opgewerkt worden. De turbines zal gekoppeld aan een centrale eenheid op de zeebodem. Daar wordt de elektriciteit doorgestuurd naar het vasteland.

Een kabel van meer dan twintig kilometer moet de energie via een nieuwe centrale in Hayle op het Britse elektriciteitsnet zetten. Wave Hub zou megawatt elektriciteit moeten kunnen opwekken, ongeveer drie procent van de consumentenmarkt van Cornwall. Het project wordt ondersteund door het ontwikkelingsbureau South West of England Regional Development Agency. De Britse overheid moet nog wel zijn toestemming geven aan het project.

Verwacht wordt dat Wave Hub op 25 jaar ongeveer 76 miljoen Britse pond zal bijdragen tot de regionale economie en op zijn minst 170 banen zal creëren. Het ontwikkelingsbureau stelt echter dat Wave Hub de potentie heeft om een enorme bijdrage te leveren aan de strijd tegen de opwarming van het klimaat, maar ook de techologie van de watergolf-industrie in nieuwe richtingen zou kunnen sturen.

Wave Hub zou jaarlijks ongeveer 24.300 ton koolstofdioxide kunnen besparen.

Posted in duurzame technologie, energie | No Comments »

SPE gebruikt alleen nog duurzame palmolie

Posted by marcho on 22nd April 2007

Elektriciteitsproducent SPE, de tweede grootste van België, heeft bekend gemaakt voor zijn energievoorziening enkel nog gebruik te zullen maken van palmolie die op een duurzame manier werd geproduceerd. Vooral in Indonesië zorgt de aanleg van palmolieplantages immers voor een verstoring van de biodiversiteit en voor heel wat sociale problemen. SPE experimenteert echter ook met oliewinning uit de jatropha-plant.

SPE gebruikt in zijn elektriciteitscentrale elk jaar tussen 20.000 ton en 30.000 ton palmolie. Het bedrijf heeft nu met de Bond Beter Leefmileiu een engagement ondertekend om in de toekomst alleen nog palmolie te zullen gebruiken die duurzaam geproduceerd is en die ook dat certificaat krijgt. Die palmolie moet volgens SPE wel economisch rendabel zijn. Anders zal overgestapt worden op andere duurzame economische alternatieven.

Op dit moment is er nog geen palmolie op de markt die dat certificaat van duurzaamheid heeft. Maar daaraan wordt gewerkt in de Roundtable on Sustainable Palmoil (RSPO), waarin onder meer bedrijven zoals Shell, BP en Carrefour en milieuorganisaties zoals het World Wildlife Fund zeten. Het is de bedoeling dat tegen eind dit jaar criteria bepaald zullen worden
waaraan de gecertificeerde, duurzame palmolie moet voldoen.

Belangrijk aan dat certificaat is volgens SPE dat duidelijk wordt van welke duurzame plantage de olie afkomstig is. Aan die certificering hangt echter een prijskaartje en bovendien wordt palmolie op de markt ook duurder. De kans bestaat dus dat palmolie niet meer economisch rendabel is. Daarom wordt op dit ogenblik geëxperimenteerd met olie uit de jatropha, een plant die in heel Afrika in het wild groeit.

Posted in duurzame technologie, energie | No Comments »

België heeft veel meer gas nodig

Posted by marcho on 8th April 2007

De elektriciteitsproductie in ons land zal in 2014 bijna driekwart meer aardgas vergen dan tien jaar voordien. Als de sluiting van de kerncentrales doorgaat, dan zal de nood aan bijkomend gasvolume nog groter worden. Netwerkbeheerder Fluxys wijst er daarbij op dat het verbruik in België de volgende jaren veel sneller zal stijgen dan het gemiddelde Europese verbruik.

Verwacht wordt dat het jaarlijkse aardgasverbruik in ons land tegen 2014 ongeveer 24,1 miljard kubieke meter zal bedragen. Vandaag schommelt dat rond de 17 miljard kubieke meter. Het gas komt vooral van Nederland (35 procent), Noorwegen (34 procent) en nu ook Qatar. De bevoorrading vanuit Nederland viert in 2007 overigens zijn veertigste verjaardag.

Volgens Fluxys zal het Belgisch verbruik de volgende jaren met 42 procent stijgen, terwijl voor Europa een gemiddelde groei met 23 procent wordt vooropgesteld. De toename is vooral te wijten aan de elektriciteitsproductie. Verwacht wordt dat in 2014 ongeveer 73 procent meer gas nodig zal zijn dan in 2004 om de centrales te voeden.

De sluiting van de kerncentrales zou bovendien tussen 2014 en 2025 nog eens 5 miljard extra gas nodig zijn. Om het Belgische gasnet uit te breiden zou tegen 2014 ongeveer 500 miljoen euro geïnvesteerd moeten worden. Bovendien moeten ook de mogelijkheden om gas in te voeren uitgebreid worden.

Posted in energie | No Comments »

Antwerpen bespaart 7,4 procent energie

Posted by marcho on 16th February 2007

De bevolking van de provincie Antwerpen bespaart 7,4 procent energie. Dat blijkt uit de tussentijdse resultaten van de actie ‘Klimaatwijken’ die door het Antwerpse provinciebestuur wordt georganiseerd en waaraan in totaal 22 wijken uit de verschillende regio’s van de provincie deelnemen. Tot nu toe bleek Grobbendonk het meest inspanningen te leveren om het energieverbruik te doen dalen.

Het project ‘Klimaatwijken’ is een initiatief van de Bond Beter Leefmilieu en ook dit jaar door het Antwerpse provinciebestuur mee aan het project. Uit de tellingen tot eind vorig jaar, bleek dat de gemeente Grobbendonk erin geslaagd was om een energiebesparing van 15,3 procent te realiseren. Daarmee is de Kempense gemeente op dit ogenblik duidelijk de energiekampioen.

Na Grobbendonk volgen wijken in Antwerpen, Mol, Lint, Kontich en Mechelen. Daar slaagde men erin om ongeveer 10 procent energie te besparen. Onder andere in Wuustwezel, Westerlo, Mortsel, Retie en Nijlen worden echter nog extra inspanningen verwacht om het streefdoel te halen. De Bond Beter Leefmilieu streeft naar een energiebesparing van 8 procent, maar daar zitten deze gemeenten nog onder. Het Antwerpse gemiddelde bedraagt op dit ogenblik 7,4 procent.

De actie Klimaatwijken is opgezet met als doel om de Kyotonorm op een gebied van een lagere uitstoot van koolstofdioxide te behalen.

Posted in duurzame technologie, energie | No Comments »

Privé-zwemmen blijft dure zaak

Posted by marcho on 28th July 2006

België telt naar schatting 50.000 tot 60.000 privé-zwembaden. Dat betekent dat gemiddeld één of tachtig Belgische gezinnen de beschikking heeft over een eigen zwembad. De aankoop kost 4.000 tot 25.000 euro, maar allerhande opties en onderhoud kunnen de kosten meer dan vertienvoudigen.

“De prijs voor een zwembad kan variëren van 4.000 euro voor een degelijk opbouwmodel tot 25.000 euro voor een zwembad in beton van vijf op tien meter,” meldt het online magazine Express.be. “Maar vooral de opties wegen zwaar op het budget. Verwarming, verlichting, een afdekzeil, een zuiveringsinstallatie, een desinfectiesysteem en dergelijke kunnen het budget doen oplopen tot een tienvoud van voonmelde prijzen.”

Opgemerkt wordt dat de prijs van een degelijke filterinstallatie al snel in de buurt kan komen van de aankoopprijs van het zwembad zelf. “Daarnaast zijn er de jaarlijks terugkerende kosten voor waterverbruik, chloor en eventueel gas of stookolie voor de verwarming,” aldus De Tijd. “Voor onderhoudsproducten belopen die van 150 tot 500 euro per jaar. Vooral de verwarmingskosten zijn niet gering. Afhankelijk van de gewenste temperatuur schommelt het jaarlijkse budget hiervoor tussen 1.500 en 2.500 euro.”

Berekend werd dat men voor een zwembad van 25.000 liter water al snel 2.000 tot 3.000 liter stookolie nodig is. “De jaarlijkse kosten stijgen naargelang het zwembad groter wordt. Een bad van acht op vier meter met een gemiddelde diepte van anderhalve meter is nog altijd goed voor 48.000 liter water.”

Posted in bouw, energie, waterbeheer | No Comments »

Noord-Ierland maakt zonne-energie verplicht

Posted by marcho on 25th July 2006

Vanaf april 2008 moeten nieuwe woningen in Noord-Ierland voorzien zijn van zonnepanelen. Dat heeft de Noord-Ierse minister van binnenlandse zaken Peter Hain bekend gemaakt. De maatregel maakt deel uit van een duurzaam energieproject, waarvoor een investering van 59 miljoen pond is voorzien.

In totaal is er acht miljoen pond subsidies voorzien voor 4.000 gezinnen die hernieuwbare energiebronnen in hun woningen plaatsen. “Alle nieuwe woningen, kantoren en overheidsgebouwen moeten daarbij voorzien worden van zonnepanelen,” aldus de krant The Belfast Telegraph.

Minister Hain benadrukte dat de overheid de kosten van de zonnepanelen volledig voor zijn rekening zou nemen. Zelf wil de overheid zonneverwarming plaatsen in 600 van zijn 90.000 eigendommen. Volgens Hain is Noord-Ierland Brits koploper op het gebied van hernieuwbare energie. Noord-Ierland wil tegen 2012 minstens 12 procent van zijn energie putten uit duurzame bronnen. Op dit ogenblik bedraagt dat echter nog altijd maar 5,8 procent.

Posted in duurzame technologie, energie, verwarming | No Comments »