handiginhuis.be

weblog over bouwen, wonen en architectuur.

Archive for the 'duurzame technologie' Category

Greenbridge opent kenniscentrum Power Link

Posted by marcho on 28th April 2007

In het wetenschapspark Greenbridge in Plassendale (Oostende) werd Power Link, een competentie- en kenniscentrum voor duurzame en hernieuwbare energie, opgericht. Power Link werd opgericht door Haven Oostende, de naamloze vennootschap Plassendale en de Universiteit Gent en moet inpikken op de nood aan een centraal aanspreek- en coördinatiepunt rond alternatieve energie.

Het wetenschapspark Greenbridge in Plassendale werd deels opgericht om een cluster van bedrijven te vormen die actief zijn op het vlak van duurzame en hernieuwbare energie. Daarin passen ook de activiteiten van Power Link, dat een uitgebreid databestand wil aanleggen met alle informatie, wetenschappelijke kennis, contacten en groene bedrijven. Power Link wil deelnemen aan Belgische en Europese projecten deelnemen en ze ondersteunen.

Het wetenschapspark Greenbridge werd begin vorig jaar geopend en is een initiatief van de naamloze vennootschap Plassendale, de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen, de Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende en de Gentse Universiteit. Het wetenschapspark moet uitgroeien tot een bedrijvenzone met verschillende onderzoeks- en kennisintensieve hightech-ondernemingen.

Het eerste bedrijf dat zich in het wetenschapspark vestigde, was MethaPharma, dat zich specialiseert in de commercialisering van farmaceutische voedingssupplementen. Daarna volgde onder meer ook Viacat, een spin-off van de Universiteit Gent die zich specialiseert in katalysatoren. Ook het investeringsfonds Amandine en het Innovatiecentrum West-Vlaanderen zijn er actief.

Posted in duurzame technologie | No Comments »

SPE gebruikt alleen nog duurzame palmolie

Posted by marcho on 22nd April 2007

Elektriciteitsproducent SPE, de tweede grootste van België, heeft bekend gemaakt voor zijn energievoorziening enkel nog gebruik te zullen maken van palmolie die op een duurzame manier werd geproduceerd. Vooral in Indonesië zorgt de aanleg van palmolieplantages immers voor een verstoring van de biodiversiteit en voor heel wat sociale problemen. SPE experimenteert echter ook met oliewinning uit de jatropha-plant.

SPE gebruikt in zijn elektriciteitscentrale elk jaar tussen 20.000 ton en 30.000 ton palmolie. Het bedrijf heeft nu met de Bond Beter Leefmileiu een engagement ondertekend om in de toekomst alleen nog palmolie te zullen gebruiken die duurzaam geproduceerd is en die ook dat certificaat krijgt. Die palmolie moet volgens SPE wel economisch rendabel zijn. Anders zal overgestapt worden op andere duurzame economische alternatieven.

Op dit moment is er nog geen palmolie op de markt die dat certificaat van duurzaamheid heeft. Maar daaraan wordt gewerkt in de Roundtable on Sustainable Palmoil (RSPO), waarin onder meer bedrijven zoals Shell, BP en Carrefour en milieuorganisaties zoals het World Wildlife Fund zeten. Het is de bedoeling dat tegen eind dit jaar criteria bepaald zullen worden
waaraan de gecertificeerde, duurzame palmolie moet voldoen.

Belangrijk aan dat certificaat is volgens SPE dat duidelijk wordt van welke duurzame plantage de olie afkomstig is. Aan die certificering hangt echter een prijskaartje en bovendien wordt palmolie op de markt ook duurder. De kans bestaat dus dat palmolie niet meer economisch rendabel is. Daarom wordt op dit ogenblik geëxperimenteerd met olie uit de jatropha, een plant die in heel Afrika in het wild groeit.

Posted in duurzame technologie, energie | No Comments »

Moerman beperkt ecologische steun

Posted by marcho on 21st April 2007

Vlaamse ondernemingen willen zo massaal milieumaatregelen nemen, zoals het plaatsen van zonnepanelen, dat de overheid niet kan volgen. Minister van economie Fientje Moerman stopt daarom met haar subsidiesysteem en maakt er een wedstrijd van. Ze wil voortaan alleen nog ecologiesteun verlenen aan de beste projecten. Unizo vreest echter dat de minister daardoor bedrijven zal afremmen in hun ecologische inspanningen en bovendien voor rechtsonzekerheid zorgt.

Vorig jaar had minister van economie Fientje Moerman 54 miljoen euro voorzien voor ecologiesteun. Uiteindelijk moest ze echter 90 miljoen euro uitkeren om aan alle aanvragen te kunnen voldoen. Daarom heeft ze beslist voortaan een andere strategie te volgen. In de toekomst zullen alleen nog de beste projecten op subsidies kunnen rekenen. Drie keer per jaar zal aan bedrijven een oproep worden gedaan om aan een wedstrijd met ecologische projecten deel te nemen.

Bij de ondernemersorganisatie Unizo wordt gesteld dat minister Moerman met haar maatregel bedrijven afremt in hun ecologische inspanningen. Bovendien vindt Unizo het vreemd dat er geen plannen zijn om de budgetten op te trekken. Daarnaast wordt gesteld dat de minister een rechtsonzekerheid schept. “Eerst moeten bedrijven een dossier opmaken, maar daarna weten ze nooit of ze er het geld voor gaan krijgen, zeker omdat de criteria voor elke viermaandelijkse wedstrijd zouden veranderen,” wordt er opgemerkt.

De krant De Standaard stelt dat ook gezinnen massaal ecologische maatregelen nemen. “De zonnepanelen bijvoorbeeld vliegen de deur uit,” aldus de krant. “De bouwsector pleit zelfs voor meer normering, uit angst dat fout geplaatste installaties slechte reclame vormen doordat ze niet het beloofde rendement opleveren.”

Posted in duurzame technologie | No Comments »

Bergwater moet Mexikaanse stad bevoorraden

Posted by marcho on 8th April 2007

In het Mexicaanse Colima, ten noorden van de populaire vakantiebestemming Acapulco, regent het vijf maanden per jaar. Dat is minder dan tien jaar geleden. Daarom hebben Mexicaanse wetenschappers een systeem ontwikkeld om regenwater in de bergen rond Colima op te vangen, te filteren en naar de stad te laten vloeien.

“De bewoners van Colima maken zich steeds meer zorgen over hun toegang tot water,” aldus het magazine OneWorld. “De overheid boort nu op grotere diepte om meer grondwater op te pompen. Iedereen begrijpt echter dat dit niet meer dan een tijdelijke oplossing kan zijn en de verwachting is dat deze watervoorraden over vijftien jaar zijn uitgeput.”

Het Centrum voor Milieubeheer van de Universiteit van Colima is daarom op zoek gegaan naar alternatieven. Fransisco Javier Cárdenas, directeur van het Centrum voor Milieubeheer, benadrukt daarbij dat er veel meer energie moet worden gestoken in de opvang van regenwater. Regenwater is van betere kwaliteit dan grondwater, dat wordt vervuild door landbouwzout en chemicaliën en bovendien pas na toevoeging van chloor drinkbaar is.

Opvang van regenwater hoeft volgens de onderzoekers niet veel te kosten. De universiteit heeft een systeem van waterreservoirs aangelegd in de bergen rondom de Colima. Filters vangen het afval op en het gezuiverde water stroomt naar de stad. Eenmaal bezonken, gaat het water naar een iets lager gelegen tank.

Het gaat om een eenvoudige constructie met een dak van ongeveer 72 vierkante meter waarin zo’n 80.000 liter water kan worden opgevangen. Dit is voldoende voor de bevoorrading van de sanitaire infrastructuur en de bewatering van de groenvoorzieningen op de campus Het water is ook relatief koel en een prima alternatief voor airconditioning.

Volgens de onderzoekers is het systeem ook perfect geschikt voor de watervoorziening elders in de regio. De universiteit kan hier volgens hen een pioniersrol vervullen. De kern van het plan is dat wateropvang een structureel onderdeel wordt van stedelijke ontwikkeling. Straten, daken en andere ruimten in de stad dienen consequent te worden gezien als plekken waar je water kunt opvangen.

Posted in duurzame technologie, waterbeheer | No Comments »

Blijdorp wordt energievriendelijke dierentuin

Posted by marcho on 1st April 2007

De Nederlandse dierentuin Blijdorp wil in 2010 volledig in zijn eigen energiebehoefte voorzien. Daarvoor krijgt de Rotterdamse zoo onder meer een zeventig meter hoge windmolen. Die moet jaarlijks zestig procent van de stroom voor de dierentuin opwekken. Daarnaast komt er een houtsnipperketel bij het toekomstige Savannehuis. Ook zal alle nieuwbouw worden voorzien van zonnepanelen.

Op dit ogenblik is al het hele Oceanium bekleed met zonnecollectoren, die voor dertig tot veertig procent van de verwarming van de attractie zorgt. Bij elke nieuw of gerestaureerd project wordt volgens Blijdorp naar de nieuwste technieken gestreefd, zodat nog een hoger rendement bereikt kan worden. De dierentuin wil het gebruik van fossiele brandstoffen nagenoeg uitsluiten.

De energieprojecten zullen Blijdorp tussen vijf en acht miljoen euro kosten. Maar die investering denkt de dierentuin op zes tot zeven jaar te kunnen terugverdienen. Op dit ogenblik moet Blijdorp jaarlijks meer dan één miljoen euro betalen aan energiekosten. Ook de voertuigen van Blijdorp zullen in de toekomst rijden op biobrandstof, mogelijk afkomstig uit het frituurvet van de restaurants van de dierentuin.

Posted in duurzame technologie | No Comments »

Ecofeestival rond duurzaam wonen

Posted by marcho on 11th March 2007

Op zondag 22 april organiseert Kamp C, het Centrum Duurzaam Bouwen en Wonen van de provincie Antwerpen in Westerlo de milieuhappening Ecofeestival. Daar kan het publiek kennis maken met een aantal facetten van duurzaam bouwen. Tevens krijgen de bezoekers er optredens voorgeschoteld van Axl Peleman, Yevgueni en Fixkes. De toegang tot het Ecofeestival is gratis.

Kamp C organiseert jaarlijks een festival rond duurzaam wonen. In het vroegere militaire complex kan de bezoeker voor informatie over ecologie in de bouw terecht op allerlei infostands. Op de bouwbeurs worden duurzame materialen, producten en technieken voorgesteld. Daarbij zijn er ook een aantal rondleidingen voorzien, waarbij bouwprojecten op het domein nader zullen worden toegelicht.

De gemeentebesturen van Olen, Herentals en Westerlo brengen tijdens het festival praktische informatie over subsidies rond duurzame bouwprojecten. Daarnaast stellen de bedrijven Biohome en Ecohome, die op dit ogenblik op het bedrijventerrein hun vestiging aan het optrekken zijn, hun werking voor. Het Solarteam stelt een schaalmodel voor van een auto op zonnekracht.

Daarnaast is er ook een biomarkt voorzien waar de bezoekers allerlei biologische producten kan proeven en kopen en kan er ook deelgenomen worden aan allerlei workshops. Er wordt ook biologische wijn geschonken. Tevens is er een vertoning voorzien van ‘An Inconvenient Truth’, de film van de gewezen Amerikaanse vice-president Al Gore.

Het Ecofeestival start om 11 uur en loopt tot 21 uur. De biomarkt duurt van 11 uur tot 17 uur. Rondleidingen zijn voorzien tussen 11 uur en 15.30 uur. De muziekoptredens beginnen om 16 uur met de Fixkes, gevolgd door Axl Pelemal (17.45 uur) en Yevgueni (19.30 uur). Kamp C bevindt zich aan de Britselaan 20 in Westerlo.

Posted in duurzame technologie | No Comments »

Antwerpen bespaart 7,4 procent energie

Posted by marcho on 16th February 2007

De bevolking van de provincie Antwerpen bespaart 7,4 procent energie. Dat blijkt uit de tussentijdse resultaten van de actie ‘Klimaatwijken’ die door het Antwerpse provinciebestuur wordt georganiseerd en waaraan in totaal 22 wijken uit de verschillende regio’s van de provincie deelnemen. Tot nu toe bleek Grobbendonk het meest inspanningen te leveren om het energieverbruik te doen dalen.

Het project ‘Klimaatwijken’ is een initiatief van de Bond Beter Leefmilieu en ook dit jaar door het Antwerpse provinciebestuur mee aan het project. Uit de tellingen tot eind vorig jaar, bleek dat de gemeente Grobbendonk erin geslaagd was om een energiebesparing van 15,3 procent te realiseren. Daarmee is de Kempense gemeente op dit ogenblik duidelijk de energiekampioen.

Na Grobbendonk volgen wijken in Antwerpen, Mol, Lint, Kontich en Mechelen. Daar slaagde men erin om ongeveer 10 procent energie te besparen. Onder andere in Wuustwezel, Westerlo, Mortsel, Retie en Nijlen worden echter nog extra inspanningen verwacht om het streefdoel te halen. De Bond Beter Leefmilieu streeft naar een energiebesparing van 8 procent, maar daar zitten deze gemeenten nog onder. Het Antwerpse gemiddelde bedraagt op dit ogenblik 7,4 procent.

De actie Klimaatwijken is opgezet met als doel om de Kyotonorm op een gebied van een lagere uitstoot van koolstofdioxide te behalen.

Posted in duurzame technologie, energie | No Comments »

Wonen op afsluitdijk IJsselmeer

Posted by marcho on 25th September 2006

De beroemde Afsluitdijk langs het Nederlandse IJselmeer moet over zijn gehele lengte bebouwd worden met woningen. Dat is de mening van rijksbouwmeester Mels Crouwel. De Afsluitdijk is volgens Crouwel een prachtige plek om te wonen en bovendien zou de afstand tussen de provincies Friesland en Holland op die manier enorm worden verkleind.

De Afsluitdijk viert volgend jaar zijn 75-jarig bestaan. Maar het bouwwerk is aan een grondige renovatie toe. Er moeten nieuwe sluizen worden ontworpen en bovendien moeten ook de dijken worden verbreed en verhoogd. Dit is volgens rijksbouwmeester Mels Crouwel een ideaal ogenblik voor een nieuwe, revolutionaire aanpak.

“De Afsluitdijk verdient een dergelijke aanpak,” aldus Mels Crouwel in de Leeuwarder Courant. “Het is één van de grootste waterstaatkundige werken in Europa. De dijk moet niet enkele plukjes huizen en windmolens krijgen, maar volledig worden bebouwd. Het is een prachtige plek om te wonen en de afstand tussen Friesland en Holland wordt zo enorm verkleind.”

Volgens Crouwel moet de Afsluitdijk over zijn volle lengte worden bebouwd met woningen. Dat zou drie- tot tienduizend terraswoningen kunnen opleveren. Daarbij voorziet Crouwel geen hoogbouw, maa wel een langgerekt lint. “Mensen zouden er schitterend kunnen wonen op de grens van de zee en het IJsselmeer, met een eigen boot voor de deur,” aldus de Nederlandse rijksbouwmeester.

Daarbij zouden de bewoners voor duurzame energie volop gebruik kunnen maken van zon, wind en water. De bebouwing van de dijken is volgens Crouwel relatief goedkoop, maar toch zouden de huizen vooral bestemd zijn voor kapitaalkrachtige bewoners. De rijksbouwmeester stelt meteen voor om de opbrengst van die verkoop te investeren in het open landschap van de provincie Friesland.

Posted in duurzame technologie, openbare werken, stedenbouw | No Comments »

Energiebesparing is gezond

Posted by marcho on 23rd September 2006

Veel energiebesparende maatregelen hebben een positieve invloed op het kantoorklimaat. Dat blijkt uit een onderzoek van het Nederlandse ministerie van economische zaken. Dergelijke maatregelen leiden volgens de onderzoekers immers niet alleen tot een lagere energierekening, maar ook tot een hogere arbeidsproductiviteit en een lager ziekteverzuim.

Het slechte kantoorklimaat is volgens de onderzoekers voor de overheid en bedrijfsleven een zware verborgen kostenpost. Voor Nederland wordt daarbij gesproken over vijf miljard euro per jaar. “In een goed kantoorklimaat verbetert echter de productiviteit gemiddeld met tien tot vijftien procent en daalt het ziekteverzuim,” stellen ze.

Volgens de onderzoekers is een kwart van alle ziektemeldingen direct te wijten aan een pover kantoorklimaat. Ze stellen dat energiebesparende maatregelen een gunstige invloed hebben op de gezondheid. “Het vervangen van vuile filters voor de luchtbehandeling in de kantoren, ziet naast het energiegebruik ook het ziekteverzuim dalen,” stippen ze aan.

Tegelijkertijd neemt volgens hen ook de arbeidsproductiviteit met drie procent toe. “Ook door simpelweg alle installaties voor verwarming, ventilatie en koeling goed af te stellen kan veel bepaard worden op energie en ziekteverzuim,” menen ze. “Het isoleren van vloeren en het optimaal gebruik van daglicht zijn maatregelen waarmee werkgevers twee keer kunnen scoren. Zo zouden ook de werknemers de mogelijkheid moeten hebben om de temperatuur in hun werkkamer te beïnvloeden.”

Posted in duurzame technologie | No Comments »

Exclusief en toch ecologisch

Posted by marcho on 16th August 2006

Het Midden-Amerikaanse land Belize wil zijn kuststrook te gelde maken, maar tegelijkertijd de natuurlijke biotoop van het gebied bewaren. Daarom is er een project opgestart waar geïnteresseerden een kustwoning kunnen kopen, maar daarbij wel strikte ecologische voorwaarden moeten volgen.

Het Cyan Belize-park biedt naar eigen zeggen een exclusief en beveiligd woongebied aan, waar tegelijkertijd plaats geboden wordt aan de oorspronkelijke bewoners van het gebied, zoals jaguars, toekans en lamantijnen. Het lamantijnen-bestand is inmiddels immers afgenomen tot minder dan duizend exemplaren.

Cyan Belize is een schiereiland van ongeveer honderd hectaren, verdeeld in vijftien grote percelen. Die variëren in oppervlakte van ongeveer 4 hectaren tot meer dan 12 hectaren. Deze percelen mogen niet verder verdeeld worden, zodat de impact van de bewoning op de natuur tot een minimum beperkt zou moeten worden. “We willen ten allen prijze een overontwikkeling vermijden,” aldus ontwikkelaar Carl Churan in een mededeling van PR Newswire.

Aan kandidaat-eigenaars wordt gevraagd om ook milieuvriendelijke bouwstijlen te gebruiken, zodat de invloed op de natuur tot een minimum beperkt kan worden. Eigenaars zijn dan ook verplicht om toe te treden tot de Cyan Belize Association en de regels van die vereniging te volgen. Daarbij wordt een grote nadruk gelegd op milieubescherming.

Cyan Belize ligt met de wagen ongeveer honderd kilometer van Belize International Airport. Over het water bedraagt de afstand ongeveer 45 kilometer. Het project ligt op de rand van een lamantijn-reservaat. Geïnteresseerden kunnen terecht op www.cyanbelize.com.

Vraagprijzen zijn niet bekend gemaakt, maar wellicht overeen te komen.

Posted in duurzame technologie, immobiliën | No Comments »