handiginhuis.be

weblog over bouwen, wonen en architectuur.

Archive for the 'monumentenzorg' Category

Nieuwe renovatiebeurt voor Fort van Liezele

Posted by marcho on 2nd August 2007

Het Fort van Liezele krijgt een nieuwe renovatiebeurt. Het gaat onder meer om de renovatie van de dakbedekking en de dakstructuur. Intussen werd echter ook al gestart met de opfrissing en de herinrichting van de museumzalen. Het Fort van Liezele dateert van 1908 en is het best bewaarde onderdeel van de Antwerpse fortengordel. Tijdens de renovatiewerken blijft het Fort van Liezele toegankelijk voor het publiek.

Naast de eigenlijke renovatiewerken, worden ook de Van Craeynestzaal en Sarletzaal herschikt. Verder wordt de verlichting vernieuwd en vervolgens wordt de collectie uitgebreid met een groot aantal extra poppen, uitgedost in uniformen van zowel Belgische als Duitse soldaten die in het Fort van Liezele verbleven tijdens beide Wereldoorlogen. De organisatie kocht de meeste uniformen aan in buitenlandse privécollecties.

Bedoeling is dat de restyling van het museum klaar is tegen april volgend jaar. Tijdens de renovatiewerken blijft het Fort gewoon toegankelijk voor de bezoekers. Op 18 en 25 augustus hebben er de traditionele Nocturnes plaats, waarbij telkens een tachtigtal bezoekers mee op stap kan tijdens nachtwandelingen doorheen de geschiedenis van het fort. Op sommige locaties worden door acteurs historische taferelen uitgebeeld.

Posted in monumentenzorg | No Comments »

Nieuwe bestemming visserijschool Knokke-Heist

Posted by marcho on 1st August 2007

De oude visserijschool in de Kursaalstraat in Knokke-Heist krijgt na twee jaar leegstand een nieuwe bestemming. De school voor bijzonder onderwijs ‘De Varens’ wil er tegen 2009 kinderen met autismestoornissen onderbrengen. Het gebouw is een groot herenhuis dat dateert uit de jaren twintig. De kinderen met autismestoornissen van ‘De Varens’ zitten voorlopig nog in de gebouwen aan de Manitobalaan op Sint-Andries in Brugge.

Tot juni 2005 was in het gebouw het Provinciaal Maritiem Instituut gevestigd, maar dat werd gesloten omdat het gemeenschapsonderwijs alleen nog in Oostende visserijonderwijs zou worden gegeven. Volgens directeur Bernard Billiet van De Varens is het nog niet helemaal zeker dat de verhuizing naar Heist er ook effectief komt. Er is al wel een optie genomen, maar er moet nog met de ouders overlegd worden of de verhuis wel haalbaar is.

Het gebouw is eigendom van de Vlaamse Gemeenschap. De heemkring Heyst Leeft zegt bijzonder blij te zijn dat de oude visserijschool nu weer een nieuwe bestemming heeft. Gehoopt wordt dat het domein tegen 2009 opgeknapt wordt en beter onderhouden wordt. Op dit ogenblik ligt dat er volgens Heyst Leeft verwaarloosd bij. Ook het gemeentebestuur van Knokke-Heist had plannen om het gebouw aan te kopen.

Posted in monumentenzorg | No Comments »

Theatermakers willen Old Vic redden

Posted by marcho on 31st July 2007

Meer dan honderdtwintig Britse acteurs, dramaturgen en scenografen zijn in de bres gesprongen om het oudste nog gebruikte Britse theater te redden. Het gaat om de Bristol Old Vic, dat in 1766 zijn deuren opende in Bristol, in het zuidwesten van Engeland. Onder andere Judi Dench, Maggie Smith, Emma Thompson, Alan Rickman en Ian McKellen ondertekenden een open brief die in de Times gepubliceerd werd.

De theatermakers klagen aan dat het complex gedurende achttien maanden gesloten wordt voor renovatie. Ze vrezen dat de sluiting en de plannen om de gerenoveerde ruimtes te verhuren voor conferenties en huwelijken het doodvonnis betekent voor de theatergroep die eraan verbonden is. Daarbij hebben onder andere Peter O’Toole en Daniel Day-Lewis gespeeld.

“Het is duidelijk dat de Bristol Old Vic Company bedreigd is in haar bestaan,” voeren de ondertekenaars aan. Het toneelgezelschap heeft geen plannen om op tournee te gaan of om zich elders te vestigen tijdens de werken. De directie zegt dat de renovatie nodig is omdat de staat van het gebouw nu te gevaarlijk is. Ook zou het aantal bezoekers zijn afgenomen en kan dat volgens de directie door een renovatie opgekrikt worden.

Posted in monumentenzorg, restauratie | No Comments »

Reddingspoging voor La Roseraie

Posted by marcho on 30th July 2007

In Tienen gaan er stemmen op om de villa La Roseraie te redden. De bouwgroep Smolders wil het gebouw slopen om er een woonblok met negen appartementen, maar kunstliefhebbers noemen de villa met zijn cottage-architectuur een unicum in de Tiense architectuurgeschiedenis. La Roseraie is vooral berucht vanwege de moord die er kort na de bevrijding van Tienen werd gepleegd.

Villa Roseraie werd in 1922 gebouwd door architect Alfons Geens, die er zelf ging wonen. Karakteristiek zijn de uitbouwvertrekken in de gevels, een typisch element van de cottage-architectuur. Volgens de opstellers van een bezwaarschrift tegen de sloop is de tijd voorbij dat men cottage-architectuur kan afbreken en vervangen door meer rendabele bouwsels. Ze voeren aan dat de villa tot het culturele erfgoed van de stad behoort.

De bouwgroep Smolders wijst erop dat Monumenten en Landschappen de villa geen historische waarde toemeet omdat La Roseraie architecturaal weinig betekent. De villa staat bekend voor de moord, die er op 8 augustus 1944 werd gepleegd. Een weerstander had collaborateur Vanautgaerden neergeschoten en leden van de Gestapo namen weerwraak. Drie Tienenaars werden vermoord.

Eén van de slachtoffers was directeur Janssens van de Tiense suikerfabriek. Hij woonde in La Roseraie. De moorden gaven na de oorlog aanleiding tot een proces voor de krijgsraad. Oorlogsburgemeester Marcel Engelen en twee anderen werden ter dood veroordeeld en stierven voor het vuurpeloton op 25 oktober 1946 in de Tiense kazerne.

Posted in monumentenzorg | No Comments »

Mogelijke uitweg voor Hotel du Louvre

Posted by marcho on 29th July 2007

Er bestaat alsnog een kans dat de gevel van het Hotel du Louvre in Oostende gered wordt. De bouwpromotor wil er een nieuwbouw optrekken, maar de Oostendse zakenman Marc Vanmoerkerke zou bereid zijn om te investeren in het behoud van de gevel. Op dit ogenblik loopt er een openbaar onderzoek voor de sloop- en bouwvergunning aan van het hotel aan de Karel Janssenslaan.

Het Hotel du Louvre is al drie jaar in handen van een bouwpromotor die er nieuwbouwappartementen wil optrekken. Maar hoewel het gebouw niet beschermd is, werden diverse acties gevoerd om het hotel te redden. De Raad Van State schorste eerder dit jaar nog een vergunning om het gebouw af te breken. Er werd een nieuwe aanvraag ingediend, maar er wordt ook onderzocht of de gevel gered kan worden en het gebouw gerenoveerd kan worden.

Zakenman Marc Vanmoerkerke zegt een goede band te hebben met het pand, dat ooit door zijn meter werd uitgebaat. Volgens hem zou het behoud van het pand een goede zaak zijn. Hij zegt bereid te zijn een uitweg te bieden voor de patstelling waarin het dossier verzeild is geraakt, maar hij benadrukt dat er geen gesprekken worden gevoerd met bouwpromotor Desimpel Construct uit Veurne, de eigenaar van het pand.

Desimpel stelt het gebouw destijds in openbare verkoop gekocht te hebben met de nodige vergunningen. Er is volgens de bouwpromotor niets verkeerd aan de sloopplannen en Desimpel vindt het dan ook jammer dat de zaak nu al drie jaar op zijn beloop wordt gelaten. Er zijn volgens de bouwpromotor ook geen plannen om het pand te verkopen. Desimpel zegt de nieuwe bouwaanvraag af te wachten.

Posted in bouw, monumentenzorg | No Comments »

Watertoren Blankenberge wordt gerestaureerd

Posted by marcho on 18th July 2007

De watertoren van Blankenberge krijgt een grondige renovatie. De TMVW (Tussenmaatschappij voor Waterbedeling) heeft daartoe een restauratiedossier ingediend. De totaalprijs van het restauratieproject wordt geraamd op een bedrag tussen 300.000 euro en 400.000 euro. De Blankenbergse watertoren is erkend als monument en wordt sporadisch nog als waterreservoir gebruikt.

Al meer dan een decennium wordt gediscussieerd over de restauratie van de Blankenbergse watertoren. Na de bouw van een groot waterreservoir achter de brandweerkazerne, wordt de toren nog alleen gebruikt in periodes van grote droogte. Vier jaar geleden werd tussen het Blankenbergse stadsbestuur en de TMVW een concessieovereenkomst getekend, waarbij de maatschappij gedurende achttien jaar de watertoren zou beheren.

De TMVW heeft nu een restauratiedossier ingediend bij de overheid. Daarvoor werd eerst advies gevraagd aan Monumentenwacht. Daarna wordt een finaal dossier ingediend via het Vlaams Instituut voor het Onroerend en Industrieel Erfgoed. Daarnaast wordt ook een aanvraag ingediend om subsidies te verkrijgen. Mochten die er komen, dan is het volgens TMVW nog enkele jaren wachten voor de renovatiewerken kunnen worden aangevat.

De restauratiewerken omvatten een hervoeging, herstellingen en een reconstructie van de bestaande buiten- en binneninfrastructuur van de watertoren.

Posted in monumentenzorg, restauratie | No Comments »

Unesco breidt Werelderfgoed-lijst uit

Posted by marcho on 13th July 2007

De Unesco heeft diverse gebouwen aan zijn Werelderfgoed-lijst toegevoegd. Het meest moderne is daarbij het wereldberoemde Sydney Opera House, dat dateert van 1973. Volgens de Unesco heeft het complex een voortdurende invloed op de moderne architectuur. Andere gebouwen die aan de Werelderfgoedlijst werden toegevoegd, hebben een geschiedenis die veel verder teruggaat.

Op de lijst staan onder meer de Diaolou-huizen van de Chinese stad Kaiping. Het zijn woonhuizen uit het begin van de twintigste eeuw die ook als wachttoren dienden. Het Rode Fort van Delhi, Fort Nisa in Turkmenistan en de Iwami-Ginzan-zilvermijnen in Japan zijn voortaan ook een beschermd monument. Net als de Iraakse stad Samarra, met zijn Grote Moskee uit de negende eeuw.

Samarra werd meteen ook op de lijst van bedreigde monumenten gezet. Onlangs werden de minaretten van het Askariyaschrijn vernield in een aanslag. De commissie noemde de site een toonbeeld van architecturale en artistieke vernieuwing voor de islamitische wereld en verder. Daarnaast kreeg het Auschwitz-concentratiekamp een nieuwe naam. Omdat de Polen niet willen dat zij het kamp beheerden, luidt de nieuwe naam ‘Auschwitz-Birkenau. Duits nazi-concentratie- en vernietigingskamp (1940-1945)’.

Posted in monumentenzorg | No Comments »

Roosendael wil Landhuis restaureren

Posted by marcho on 12th July 2007

Het Domein Roosendael uit Sint-Katelijne-Waver stuurt aan op een nieuwe renovatie van het Landhuis. Dat kreeg twintig jaar geleden al een eerste renovatie, maar een nieuwe ingreep is volgens de Stichting Kempens Landschap, beheerder van het domein, niet overbodig. Gehoopt wordt volgend jaar al de nodige subsidies te krijgen voor het renovatieproject, dat daarop onmiddellijk zou uitgevoerd worden.

In de herfst van vorig jaar werd de renovatie van het Koetshuis, daterend van de achttiende eeuw, van het Domein Roosendael afgerond. Daardoor zag het domein zijn verblijfscapaciteit met veertig bedden toenemen. De restauratie vergde een investering van ruim 1,5 miljoen euro. Dat bedrag werd gedekt door subsidies van onder meer de Vlaamse regering en de Europese Unie.

Ondanks die uitbreiding van de capaciteit naar 110 bedden, bleek het verblijfcentrum ook dit jaar al snel volgeboekt te zijn. Het Landhuis is goed voor acht- tot tienduizend overnachtingen. Daarnaast zijn er ook plannen voor de restauratie van de ruïnes van het abdissenkwartier tot vergaderruimte. Voor dat project moet Roosendael echter nog bijkomende financiële middelen vinden.

Posted in monumentenzorg | No Comments »

Renovatie voor abtswoning Geraardsbergen

Posted by marcho on 11th July 2007

Geraardsbergen gaat het interieur van de abtswoning van de Sint-Andriaansabdij renoveren. Voor die werken werd tien jaar geleden al een studiebureau aangesteld, maar het project liep steeds meer vertraging op. Het dossier komt nu echter in een stroomversnellen. De renovatie moet het abtenhuis van een passieve tentoonstellingsruimte omvormen tot een interactief museum.

Tien jaar geleden probeerde het gemeentebestuur van Geraardsbergen het abdijdomein met steun van de provincie om te vormen tot een archeosite. Het provinciebestuur ging daar toen echter niet op in. Ook nu ziet de provincie het opgraven en ontsluiten van de archeologische resten van de abdij niet zitten. De archeosite komt er dus niet. Wel zal er eindelijk werk worden gemaakt van de renovatie van het interieur van het abtenhuis.

De musea van kant, lucifers, tabak en brouwerijen zullen terugkeren naar de abdij. Zij waren eerder al in het abtenhuis ondergebracht, maar kregen door de geplande renovatie een voorlopige thuis in de Collegestraat. Het is wel de bedoeling om enkel nog een beperkte selectie van elke verzameling tentoon te stellen. De collectie zal gepresenteerd worden met moderne technieken.

Het park van de abdij wordt eveneens opgewaardeerd. Daarvoor zal een beheersplan worden opgemaakt. Het gemeentebestuur wil in het abtenhuis ook een lift installeren, maar daarvoor wordt van de provincie geen subsidies gekregen.

Posted in monumentenzorg | No Comments »

Restauratie Antwerpse kathedraal vordert

Posted by marcho on 7th July 2007

De restauratie van de Onze-Lieve-Vrouw-Kathedraal van Antwerpen nadert stilaan zijn voltooiing. De conservatieploeg van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE) heeft zopas de restauratie van de muur- en gewelfschilderingen van de Onze-Lieve-Vrouw-Lofkapel afgerond. Het kunsthistorisch onderzoek naar de schilderingen loopt nog. De volledige renovatie moet normaal tegen 2012 zijn voltooid.

De VIOE-ploeg startte oktober 2004 met de restauratie in de Lofkapel. Eerst werd een proefrestauratie aangebracht om de haalbaarheid van een behandeling in te schatten en restauratietechnieken en -producten uit te testen. Het eerste gewelf werd vorig jaar gerestaureerd, het tweede gewelf werd onlangs afgewerkt. Naast vier wapenschilden, tonen de gewelven vreemde wezens met combinaties van verschillende dieren en menselijke gezichten.

Het kunsthistorisch onderzoek loopt nog, maar de restaureerders stellen dat de inspiratie voor deze wonderlijke voorstellingen rechtstreeks uit de Italiaanse renaissance komt en waarschijnlijk uit de omgeving van Rafaël. Er wordt op gewezen dat soort schilderingen, die grotesken worden genoemd, al in de Romeinse oudheid bestonden. Verder onderzoek zal moeten uitmaken op welke manier deze motieven in Antwerpen zijn beland.

Posted in monumentenzorg, restauratie | No Comments »