handiginhuis.be

weblog over bouwen, wonen en architectuur.

Archive for the 'verwarming' Category

Noord-Ierland maakt zonne-energie verplicht

Posted by marcho on 25th July 2006

Vanaf april 2008 moeten nieuwe woningen in Noord-Ierland voorzien zijn van zonnepanelen. Dat heeft de Noord-Ierse minister van binnenlandse zaken Peter Hain bekend gemaakt. De maatregel maakt deel uit van een duurzaam energieproject, waarvoor een investering van 59 miljoen pond is voorzien.

In totaal is er acht miljoen pond subsidies voorzien voor 4.000 gezinnen die hernieuwbare energiebronnen in hun woningen plaatsen. “Alle nieuwe woningen, kantoren en overheidsgebouwen moeten daarbij voorzien worden van zonnepanelen,” aldus de krant The Belfast Telegraph.

Minister Hain benadrukte dat de overheid de kosten van de zonnepanelen volledig voor zijn rekening zou nemen. Zelf wil de overheid zonneverwarming plaatsen in 600 van zijn 90.000 eigendommen. Volgens Hain is Noord-Ierland Brits koploper op het gebied van hernieuwbare energie. Noord-Ierland wil tegen 2012 minstens 12 procent van zijn energie putten uit duurzame bronnen. Op dit ogenblik bedraagt dat echter nog altijd maar 5,8 procent.

Posted in duurzame technologie, energie, verwarming | No Comments »

Mijnwater als duurzame energiebron

Posted by marcho on 23rd July 2006

De Open Universiteit Nederland start een haalbaarheidsstudie naar de energievoorziening op basis van mijnwater als duurzame energiebron. Dat meldt Insnet, het online netwerk rond duurzaamheid. De universiteit sluit met dit project aan bij het Europese Mijnwaterproject dat gericht is op het ontrekken van mijnwater uit voormalige steenkolenmijnen als alternatieve, duurzame energiebron.

De universiteit laat onderzoeken of het technisch en economisch haalbaar is mijnwater te gebruiken voor het verwarmen en koelen van de gebouwen op de campus aan de Valkenburgerweg in Heerlen. Die is immers gelegen in de nabijheid van de voormalige mijn Oranje Nassau.

De haalbaarheidsstudie is tweeledig. De technische haalbaarheid omvat onder andere het geologisch onderzoeken van de ondergrond naar beschikbare volumes en temperaturen mijnwater van de drie mijnsites van Oranje Nassau. Daarnaast worden de mogelijkheden in kaart gebracht voor aansluiting op de nu in voorbereiding zijnde mijnwaterinfrastructuur voor de locaties Heerlerheide Centrum en Stadspark Oranje Nassau in Heerlen.

Bijzonder aan het project bij de Open Universiteit is dat mijnwater als alternatieve energiebron gebruikt zal worden voor het verwarmen en koelen van bestaande gebouwen. Wanneer de haalbaarheidsstudie positief is, zal de Open Universiteit subsidie aanvragen voor de benodigde infrastructurele investering als gevolg van het toepassen van mijnwater.

Met de haalbaarheidsstudie sluit de Open Universiteit aan bij het grootschalige Europese Mijnwaterproject. Dit Mijnwaterproject wordt gezien als een belangrijk transnationaal voorbeeldproject met belang en uitstraling voor andere voormalige mijnterreinen in Noord-West Europa. Bij dit project zijn vijf partners betrokken: de gemeente Heerlen, de gemeente Midlothian (Schotland), Weller Wonen (Heerlen), Netwerk voor Omgevingskwaliteit (NOK, Gouda) en Building Research Establishment (BRE, Groot-Brittanië).

In Heerlen en Midlothian worden momenteel boringen verricht naar mijnwater voor het verwarmen en koelen van nieuwbouw (woningen, een zorgcomplex, scholen en openbare gebouwen). Het Mijnwaterproject heeft een subsidie van ruim 10 miljoen euro ontvangen in het kader van de INTERREG IIIB-programma van de Europese Unie.

Posted in duurzame technologie, verwarming, waterbeheer | No Comments »

Te goede isolatie gevaarlijk

Posted by marcho on 5th July 2006

Overdreven geïsoleerde woningen zorgen jaarlijks voor een hele reeks doden. Dat is de stelling van de Nederlandse milieuarts Frans Duijm, expert op het gebied van het binnenmilieu. Volgens Duijm zijn vooral nieuwbouwwoningen vaak zo goed geïsoleerd dat de warmte geen kant op kan. Vooral oudere bewoners lopen volgens de milieuarts een risico wanneer ze verstoken blijven van voldoende vocht en een koele omgeving.

Maar hij stelde dat ook honderden gezonde volwassenen tijdens warmteperiodes overlijden omdat de hitte in hun goed geïsoleerde woningen extreem hoog oploopt. Duijm maakt gewag van honderden Nederlandse doden door een overdreven isolatie. “De warmte kan in deze woningen niet zomaar naar buiten, waardoor de binnentemperatuur steeds verder oploopt,” benadrukte hij. “Gezonde volwassen kunnen daardoor oververhit raken en een hitteberoerte krijgen.”

Tijdens de hittegolf van 2003 zouden in Nederland gemiddelde veertig mensen aan de gevolgen van de warmte overleden zijn. Dat blijkt uit cijfers van het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek. Meestal ging het daarbij om verzwakte ouderen. Vooral in ouderlingentehuizen blijkt er een risico te zijn omdat er daar vaak gebouwd wordt met grote ramen op het zuiden.

Een zonnewering en het luchten van de woning zou volgens Duijm kunnen helpen om het risico te verminderen.

Posted in duurzame technologie, energie, isolatie, verwarming | No Comments »