handiginhuis.be

weblog over bouwen, wonen en architectuur.

Archive for the 'stedenbouw' Category

Gevluchte architect werkt aan plan Havana

Posted by marcho on 24th November 2007

Een Cubaanse architect heeft een masterplan gemaakt voor de aanpak van Havana als het regime van Fidel Castro niet meer aan de macht is. Samen met ongeveer zestig studenten heeft Nicolás Quintana vanaf 2004 gewerkt aan het stedenbouwkundig plan ‘Havana and its Landscapes’. Quintana, die in de jaren zestig is gevlucht uit Cuba, vindt dat de hoofdstad een structurele renovatie moet ondergaan wanneer de regeringsleider is overleden.

Sinds Castro in 1959 de macht greep op het Caribische eiland, is er volgens critici van het regime bitter weinig gedaan aan de stedelijke vernieuwing of zelfs het onderhoud van woningen. Veel families in Havana leven dan ook in zwaar vervallen huizen. De architect wil met zijn naar eigen zeggen realistisch plan voorkomen dat de stad ten prooi zou vallen aan een ongecontroleerde bouwgolf.

Quintana ziet naar eigen zeggen in de ongecontroleerde bouwgolf een groter gevaar dan de verwaarlozing in de afgelopen decennia. Het plan voorziet geïnteresseerde bouwers in de periode na Castro van een aantal stedebouwkundige richtlijnen. De studenten werden verdeeld over een aantal groepen, die elk een sectie van de stad voor hun rekening namen. De resultaten waren volgens de architect zelf verbazingwekkend.

Posted in stedenbouw | No Comments »

Prijzen bouwgronden verdriedubbelen tegen 2017

Posted by marcho on 23rd November 2007

Net als olie dreigen bouwgronden een schaars goed te worden. De Vlaamse overheid kan nochtans zelf de beschikbare hoeveelheid bouwgrond bepalen. Volgens een berekening van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) zullen de prijzen van de bouwgronden in Vlaanderen tegen 2017 drie keer hoger zijn dan de prijzen nu. Een stuk grond dat nu ongeveer 76.000 euro waard is, zal dan 232.000 kosten. Daarom dringt de VCB bij de Vlaamse overheid aan op een vrijgave van 30.000 bijkomende percelen.

Tot nu toe nam de overheid maatregelen die slechts als lapmiddel dienst deden tot de volgende verkiezingen, aldus de VCB. Zo kwamen er heffingen op onbebouwde percelen en sociale verplichtingen op private verkavelingen. Deze maatregelen zouden het probleem alleen maar verergeren omdat ze geen oplossing op lange termijn bieden.

Door een evolutie in het gezinsleven stijgt de vraag naar woningen fors. Zo zijn de gezinnen steeds kleiner, maar neemt het bevolkingsaantal lichtjes toe. Er zijn ook steeds meer alleenstaanden en eenoudergezinnen. Door een stijging in het aantal huishoudens, stijgt de nood aan woning mee. De VCB verwacht de komende tien jaar een bijkomende behoefte aan 160.000 woningen. Probleem is dat er momenteel maar 148.857 percelen bouwgrond beschikbaar zijn. (LD)

Posted in bouw, stedenbouw | No Comments »

MD breidt Belgische prospectie uit

Posted by marcho on 3rd November 2007

De Nederlandse projectontwikkelaar Multi Development (MD), het bedrijf achter de heropbouw van de Antwerpse Stadsfeestzaal, gaat zijn prospectie in België opvoeren. De Nederlandse ontwikkelaar heeft met het winkelproject De Klamp in Boom en het themawinkelcentrum in Aarlen nog twee Belgische projecten in de pijplijn en wil zijn activiteiten op de Belgische markt nog verder uitbreiden.

Multi Development is gespecialiseerd in de ontwikkeling van grootschalige multifunctionele winkelcentra en vormt een onderdeel van het Nederlandse Multi Corporation. De groep is actief in meer dan twintig Europese landen. In totaal telt de groep 700 medewerkers, waarvan een tiental in België. Vorig jaar opende Multi Development al het winkelcentrum Den Tir in Antwerpen en een sportcomplex met een commercieel centrum in Oostende.

De Stadsfeestzaal vlak bij de Meir, de grootste Antwerpse winkelstraat, werd in 2000 getroffen door een zware brand. Ze werd echter volledig heropgebouwd volgens de oorspronkelijke plannen van 1906. MD Belgium herstelde de Stadsfeestzaal met veel aandacht voor de historische details. Het shoppingcenter huisvest 40 filialen van internationale modeketens en merkwinkels.

Posted in restauratie, stedenbouw | No Comments »

Onrust op Sint-Andries

Posted by marcho on 30th October 2007

In Antwerpen in de wijk Sint-Andries heerst grote onzekerheid over de toekomst van het bouwblok Kloosterstraat – Korte Vlierstraat – Pachtstraat – Prekersstraat. Niko Volckeryck, voorzitter van de stuurgroep van Sint-Andries vindt dat er van de verzuchtingen van de bewoners zo goed al niets overblijft. Via het stedelijk wijkoverleg werkten de stuurgoep en de bewoners intensief mee aan de ontwikkeling van het bouwblok.

‘Nu blijkt dat de Regie der Gebouwen geen afspraken met de stad wil maken. De stad heeft ook geen gebruik gemaakt van het verkooprecht. We vrezen dat de promotor alle vrijheid krijgt en dat de stad toegeeft’ zegt Volckeryck. De stuurgroep en de bewoners hadden de wens geuit om van de voormalige rijkswachtkazerne sociale koopwoningen te maken en zo betaalbare woongelegenheid in de buurt te creëren. Antiquairs uit de Kloosterstraat vroegen om de winkelpanden aan te sluiten met hun straat.

Volckeryck verwijst in zijn pleidooi naar andere dossiers. Ook in de Vismijn en de Rivierstraat beloofde de stad een andere invulling. Betaalbare woningen zijn daar echter nooit gekomen. ‘We hebben met minister Bourgeois en de Vlaamse overheid goed kunnen samenwerken rond de jeugdherberg. Waarom kan dit niet met de stad Antwerpen?’ aldus Volckeryck. (LD)

Posted in bouw, immobiliën, openbare werken, stedenbouw | No Comments »

Geen echt leegstaande sociale woningen in Vlaanderen

Posted by marcho on 24th October 2007

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) meldde vorige week dat de zogenaamd leegstaande sociale woningen in feite gerenoveerd worden. De verklaring komt er nadat Vlaams minister van Wonen Marino Keulen in zijn antwoord op een parlementaire vraag van Hans Schoofs (Open Vld) meldde dat er in Vlaanderen maar liefst 6.056 sociale woningen leeg staan. Schoofs had het vooral over de wachtlijst met meer dan 70.000 kandidaat huurders.

De VMSW wil met zijn antwoord de cijfers nuanceren. Jaarlijks worden door de verschillende Vlaamse huisvestingsmaatschappijen zo’n 6.500 woningen gerenoveerd. ‘Er staan er dus geen of weinig ‘werkloos’ leeg’ aldus woordvoerder Andy Dilles. Dit gebeurt soms wel, wanneer de huisvestingsmaatschappij de bedoeling heeft grotere renovatiewerken uit te voeren, zoals bijvoorbeeld het grote Silvertopproject in Antwerpen.

Verder relativeert het VMSW het aantal wachtenden op een sociale woning. volgens Dilles zijn er 56.000 reële wachtenden. Daarnaast zijn er mensen die zich bij meerdere huisvestingsmaatschappijen op de lijst hebben gezet, die al in een sociale woning wonen maar op een andere wachten of die specifieke noden hebben en dus een specifieke woning nodig hebben..

Posted in stedenbouw | No Comments »

Veel interesse voor Zaat Temse

Posted by marcho on 9th October 2007

Op de Zaat in Temse is gestart met de verkoop van de flats en penthouses van de residenties Ektor en Mando. Na de voltooiing van deze fase, zullen op de Zaat al 282 appartementen zijn bewoond. De eerste drie residenties die op de vroege scheepswerfsite werden gebouwd, tussen het administratieve centrum de Zaat en de Schelde, zijn zo goed als bezet. De eerste fase van de de Zaat is daarmee voltooid.

In de residenties Ontario en Corteline, een gebouw ontworpen door de Temsese architect Pieter De Maeyer, is geen plaatsje meer vrij. Er wordt nog volop gewerkt aan de bouw van de residenties Arcadia en Alcedo, die tot de tweede fase behoren. De ruwbouwwerkzaamheden worden binnenkort voltooid. De benedenverdieping van beide residenties vormt een sokkel waar kleinhandel, een supermarkt en horecazaken komen.

Ook van residentie Amurgo zijn de bouwwerkzaamheden gestart. Daar komen 23 appartementen, 4 penthouses en 2 handelsruimtes. Van de residenties uit de tweede fase zijn nog enkele appartementen en handelsruimtes te koop. Er werd nu ook gestart met de verkoop van de residenties Ektor en Mando. Daar komen 33 appartementen, 2 duplexflats en 2 penthouses.

Ook de plannen voor residentie Muretto, het derde bouwwerk uit de derde fase, worden concreter. Muretto zal bestaan uit 40 appartementen en 2 penthouses.

Posted in stedenbouw | No Comments »

Grote interesse voor Mouterij Cuypers Diest

Posted by marcho on 21st September 2007

Eind dit jaar wordt wellicht de laatste hand gelegd aan het woonproject in de gewezen Mouterij Cuypers uit Diest. Op dit ogenblik zijn al 21 van de 23 flats verkocht. Begin volgend jaar wordt met de tweede fase van het project gestart, waarbij de eigenlijke mouterij wordt omgevormd tot acht lofts en vijf grote appartementen. Binnenkort start projectontwikkelaar Olivier Hendrickx ook met een gelijkaardig project in Schaffen.

De appartementen van de eerste fase moeten eind dit jaar klaar zijn en onmiddellijk bewoond kunnen worden. De omvorming van de mouterij zou eind volgend jaar moeten afgerond zijn. Omdat er in Diest blijkbaar nood is aan wonen in de binnenstad, start de projectontwikkelaar volgend jaar met de bouw van een nieuw wooncomplex op de site van Brockmans op Schoonaerde. Daar zullen twaalf huizen en twaalf appartementen gebouwd worden.

Naast woongelegenheden richt de projectontwikkelaar zich ook op handelspanden in het Diestse stadscentrum. In de Winkelwandelstraat renoveert Hendrickx op dit ogenblik een handelspand aan het renoveren. Er zijn naar eigen zeggen al onderhandelingen gestart met een grote winkelketen. Dat moet de door leegstand geteisterde Winkelwandelstraat weer nieuw leven inblazen.

Posted in stedenbouw | No Comments »

Sloophamer op Kop van Kessel-Lo

Posted by marcho on 20th September 2007

Projectontwikkelaar CIP is gestart met de sloop van het huizeneilandje tussen de Martelarenlaan, de Ernest Solvaystraat en het Locomotievenpad in Kessel-Lo. Eén eigenares weigert vooralsnog haar pand te verkopen. Het stadsbestuur van Leuven is met een onteigeningsprocedure gestart. De woningen moeten plaats maken voor een complex met hotels, kantoren en appartementen

Projectontwikkelaar CIP kocht de afgelopen maanden huis per huis op. De panden moeten weg voor de herinrichting van de Kop van Kessel-Lo. De hoek van de Martelarenlaan en de Oude Diestsesteenweg verschuift. Daar moeten vier woningen de plaats ruimen. Het huizeneilandje tussen de Martelarenlaan, de Ernest Solvaystraat en het Locomotievenpad verdwijnt ook. Het gaat in totaal om negen panden.

Er komt ook een ondergrondse parking voor 975 wagens. Het voorziene bioscoopcomplex komt er niet bij gebrek aan interesse van de bioscoopuitbaters. Volgens de projectontwikkelaar wordt er nog bekeken welke invulling er aan de vrijgekomen ruimte zal gegeven worden. Dat gebeurt in samenspraak met het Leuvense stadsbestuur. De bouw van het complex start in september volgend jaar.

Posted in stedenbouw | No Comments »

Slachthuis Sint-Truiden wordt recreatiegebied

Posted by marcho on 13th September 2007

De Veemarkt van Sint-Truiden en het aanpalende slachthuis moeten plaats maken voor een recreatiegebied, waar wellicht een topsporthal zal gebouwd worden. Het Haspengouwse Veemarktbedrijf zet immers de verkoop van levend vee op de Veemarkt stop. Daarmee verdwijnt een traditie die in Sint-Truiden van de Middeleeuwen bestaat. Maar de activiteit was niet langer rendabel.

Wanneer de sluiting van de Truiense Veemarkt is voorzien, staat nog niet vast. Aanvankelijk stelde het stadsbestuur eind dit jaar als deadline voorop, maar mogelijk wordt de markt nog wat langer opengehouden. Maar de sluiting komt er in ieder geval. De aanvoer is sedert 2002 gehalveerd en vorig jaar was er een verlies van 42.860 euro. Voor dit jaar zijn de vooruitzichten nog ongunstiger.

Bovendien zorgt de Veemarkt voor overlast en vuil in de buurt. Op de einde van de jaren tachtig van de vorige eeuw beleefde de Veemarkt haar hoogtepunt. Met een verkoop van zesduizend stuks per week was ze toen de grootste van het land. Maar in de jaren negentig liep de handel terug, onder meer door ziektes bij dieren, het verbod op transport, verwaarlozing van de markt en de wijziging in de handelspraktijken

De verkoop gebeurt nu rechtstreeks. Openbare markten bepalen de prijzen van het vee niet meer en verliezen hun betekenis. Het aantal veehandelaars vermindert ook zienderogen. Wellicht zal het beroep verdwijnen. De handel in levende dieren is immers alleen nog hoofdzakelijk folklore. Er zijn plannen om het slachthuis naar het industriepark in Brustem te verhuizen.

Daardoor komt er aan de rand van het stadscentrum een grote oppervlakte vrij. Er wordt onder meer gedacht om de vrijgekomen terreinen een bestemming te geven als recreatiezone, waar een sporthal zou kunnen ingeplant worden. Meer een definitieve beslissing daarover is nog niet gevallen.

Posted in stedenbouw | No Comments »

Vlaanderen hoeft geen zorgboulevards

Posted by marcho on 10th September 2007

Het vastgoedbedrijf Living City Performance heeft plannen om zorgboulevards te bouwen. Daarover voert het inmiddels gesprekken met twee Nederlandse ziekenhuizen. Op de zorgboulevards zouden ziekenhuizen worden samengebracht met gebouwen waarin andere zorgaanbieders zoals apothekers gevestigd zijn. Ook zouden er zorghotels komen voor mensen die niet meer in het ziekenhuis liggen maar wel nog aangepaste medische begeleiding nodig hebben.

Living City Performance is eigendom van de Nederlandse televisieproducent Joop van den Ende. Het project past volgens het vastgoedbedrijf perfect in de wens van de televisieman om een project met verschillende functies te combineren. De bouw van een theater zou gecombineerd kunnen worden met bijvoorbeeld een hotel of een winkelcentrum. Het draait dus volgens het vastgoedbedrijf meer om het ontwikkelen van een gebied, dan om één project.

In Vlaanderen zijn er geen plannen voor zorgboulevards. Volgens het Verbond der Verzorgingsinstellingen (VVI) mag dat ook zo blijven. De organisatie staat erg weigerachtig tegenover een commercialisering van de zorg. “Bij gezondheidszorg zijn kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid onontbeerlijk,” wordt er opgemerkt. “Als het de bedoeling van die zorgboulevards is om winst te maken, dan zal dit ten koste gaan van de kwaliteit.”

VVI-woordvoerders stellen verder dat door deze zorgboulevards ook de toegankelijkheid en betaalbaarheid voor iedereen in het gedrang zouden komen. Men zegt niet blind te zijn voor de potentiële voordelen die een dergelijke zorgsite kan bieden, maar men benadrukt dat het commercialiseren van de zorg een gevaarlijke praktijk is.

Posted in stedenbouw | No Comments »